Overheid in Overijssel

Gemeente Enschede (Overijssel)

Pagina 1 van 7 (64 resultaten)

Dhr. Patrick Welman

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: juni 2012 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Patrick Welman (CDA) heeft in zijn portefeuille: arbeidsmarktbeleid (incl. SW, Werkplein en regionaal), Inkomensondersteuning, Participatie/reïntegratie, Economische ontwikkeling, Stadsdeelwethouder West, Dagelijks Bestuur Area Development Twente, gebiedsontwikkeling Luchthaven, Kennispark
Herstructurering Boswinkel en Ontsluiting Kanaalzone/Auke Vleerstraat.

Patrick Welman is de derde locoburgemeester bij de gemeente Enschede.

Bestuursperiode 2012-2014
Wethouder Patrick Welman (CDA) heeft in zijn portefeuille: Arbeidsmarktbeleid, Beroepsgerichte scholing, Inkomensondersteuning, Participatie/reïntegratie, Inburgering, Emancipatie, Specifieke bedrijven: alle aandeelhouderschappen, participaties en besturen, Projectwethouder Spoorzone/ Nieuwstad, Projectwethouder herstructurering Boswinkel en vanuit de gemeente Enschede de Stadsdeelwethouder West en Voorzitter Gewest Overijssel VNG.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Patrick Welman is lid van de commissie Werk en Inkomen (VNG).

Patrick Welman is lijsttrekker van het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Patrick Welman (VVD) 3888 voorkeurstemmen.

2002 - juni2012 
Patrick Welman is gemeenteraadslid CDA Enschede (2006 - 2011 fractievoorzitter, CDA Enschede)

Patrick Welman is secretaris afdelingsbestuur CDA Enschede, gemeente Enschede.


Dhr. Eelco Eerenberg

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider D66
Lijsttrekker D66 (2018)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Milieu / Duurzaamheid / Afval, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Eelco Eerenberg (D66) heeft in zijn portefeuille: Financiën/Middelen (incl. P&O), Aandeelhouderschappen en deelnames, Governance, Communicatie, Publiekszaken, Onderzoek (coördinatie en database), Jeugd (preventie, voorlichting, IMG, Jeugdhulpverlening VO, HALT), Jeugdzorg (CJG, LOES, Jongerenwerk, JGZ), Onderwijs, Educatie, Beroepsgerichte scholing, Studentenzaken, Duurzaamheid, Stadsdeelwethouder Centrum en Algemeen Bestuur Area Development Twente, Gebiedsontwikkeling Luchthaven.

Eelco Eerenberg is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Enschede.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Eelco Eerenberg is benoemd tot Jonge Bestuurder 2015 (onder 40 jaar, Binnenlands Bestuur).
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Eelco Eerenberg, Raadslid, D66, gemeente Enschede

Dhr. Jeroen Hatenboer

Functie: WethouderPolitiek: Lijsttrekker VVD (2010)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2010 (7 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Cultuur, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jeroen Hatenboer (VVD) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling (Beleid), Stedelijke vernieuwing, Grondbedrijf, Volkshuisvesting, Wonen (incl. zorgwoningen), Vastgoedbedrijf (incl maatsch. Vastgoed), Cultuur, Bedrijfsterreinen (inclusief Usseleres), Stadsdeelwethouder Oost, Stadsweide, Spoorzone / Nieuwstad en Herstructurering Velve-Lindenhof.

Jeroen Hatenboer is de vierde locoburgemeester bij de gemeente Enschede.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Jeroen Hatenboer (VVD) heeft in zijn portefeuille: ruimtelijke ontwikkeling, Stedelijke vernieuwing, Bedrijfsterreinen (inclusief Usseleres), Grondbedrijf, Volkshuisvesting, Onderwijs, Jeugd, Sociale werkvoorziening, Communicatie, Publiekszaken, Projectwethouder herstructurering Velve Lindenhof, Projectwethouder Eschmarke en vanuit de gemeente Enschede de Stadsdeelwethouder Oost.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jeroen Hatenboer (VVD) 604 voorkeurstemmen.
       
2002 - 2010
Jeroen Hatenboer is gemeenteraadslid VVD, gemeente Enschede. 


Dhr. Jurgen van Houdt

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Sport, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jurgen van Houdt (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Zorg (awbz en wmo), Welzijn, Sport, Integratie, Dier en Welzijn, Stadsdeelwethouder Zuid, Herstructurering Stroinkslanden en Herstructurering Wesselerbrink Noord.

Jurgen van Houdt is de vijfde locoburgemeester bij de gemeente Enschede.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jurgen van Houdt (ChristenUnie) 2109 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2012 - heden Dhr. Jurgen van Houdt, Griffie, gemeente Ermelo2008 - 2014Dhr. Jurgen van Houdt, Raadslid, ChristenUnie, gemeente Enschede

Dhr. Hans van Agteren

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider Burgerbelangen Enschede - BBE
Lijsttrekker Burgerbelangen Enschede - BBE (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2010 (7 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Mobiliteit, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Evenementen en marketing, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Hans van Agteren (BurgerBelangenEnchede) heeft in zijn portefeuille: Milieu en Milieubeheer, Vergunningen (bouwen), Handhaving, Onderhoud Leefomgeving, Ruimtelijke ontwikkeling (bestemmingsplannen), Buitengebied (incl bestemmingsplannen buitengebied), Parken, Groen, Begraafplaatsen en Gedenkplaatsen, Agrarische Zaken en Landinrichting/reconstructie, Verkeer, Openbaar Vervoer/HOV-Assen, Citymarketing, Evenementen, Burgerparticipatie, Stadsdeelgewijs werken coördinerend (incl. wijkbudgetten), Stadsdeelwethouder Noord, Stadsrandzones en DB Regio Twente.

Hans van Agteren is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Enschede.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Hans van Agteren (BBE) heeft in zijn portefeuille: Milieu en Milieubeheer, Toerisme & Recreatie, Bouwen (vergunningen), Verkeer, Openbaar Vervoer/HOV-Assen, Agrarische Zaken en Landinrichting/reconstructie, Buitengebied, Parken & Groen & Begraafplaatsen en Gedenkplaatsen, Dier en Welzijn, Projectwethouder Stadsrandzones, Projectwethouder Ontsluiting Kanaalzone, Projecten duurzaamheid: energie & afval & milieu, Lid dagelijks bestuur Regio Twente (toerisme & recreatie) en vanuit de gemeente Enschede de Stadsdeelwethouder Noord van de gemeente Enschede.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Hans van Agteren is lijsttrekker van Burgerbelangen Enschede (BBE) in de gemeente Enschede bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hans van Agteren (BBE) 2747 voorkeurstemmen.

Wethouder Van Agteren is bestuurslid van het samenwerkingsorgaan 'Regio Twente'.

Hans van Agteren is bestuurslid van de Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen (VPPG).

Dhr. Joost Nijhuis

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Joost Nijhuis (VVD) 400 voorkeurstemmen.

Mevr. Zehra Ceben

Functie: RaadslidPolitiek: Burgerbelangen Enschede - BBE
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Zehra Ceben (BBE) 526 voorkeurstemmen.

Dhr. Cevdet Írnek

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: december 2014 (2 jaar, 8 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2013 tot 2014 was Cevdet Örnek lid van het PvdA-afdelingsbestuur.

Dhr. Jelle Kort

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter GroenLinks (2010-)
Politiek leider GroenLinks
Lijsttrekker GroenLinks (2010, 2014)
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2008 (9 jaar, 2 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Gemeenteraadslid Jelle Kort is fractievoorzitter namens GroenLinks (vanaf 2010) in de gemeenteraad van Enschede.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Jelle Kort lijsttrekker voor GroenLinks in de gemeente Enschede. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jelle Kort(GroenLinks) 1877 voorkeurstemmen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 (gemeente Enschede) heeft GroenLinks Enschede 4.826 stemmen.

In 2006 heeft GroenLinks 3 zetels in de gemeenteraad.


Mevr. Agnes Haveman

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Vanaf april 2015 wordt Agnes Haveman tijdelijk vervangen i.v.m. zwangerschapsverlof.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Agnes Haveman (D66) 1455 voorkeurstemmen.