Overheid in Overijssel

Gemeente Hardenberg (Overijssel)

Statistieken gemeente Hardenberg

Oppervlakte: 31.724 ha.
Aantal zetels: 31
Aantal inwoners (actueel): 60.211
Aantal inwoners januari 2017: 60.211
Aantal inwoners maart 2016: 59.796
Aantal inwoners december 2015: 59.697
Aantal inwoners maart 2015: 59.528
Aantal inwoners mei 2014: 59.689
januari 2014: 59.592
november 2013: 59.583
augustus 2013: 59.681
mei 2013: 59.703
2012: 59.342
Aantal inwoners jan 2010: 59.014
Aantal inwoners jan 2009: 58.650
Bevolking jan 2008: 58.207
Inwonersaantal 2007: 58.105
Inwonersaantal 2006: 57.909
Inwonersaantal 2005: 57.855
Inwonersaantal 2004: 57.820

Contact gemeente Hardenberg

Stephanuspark 1, 7772 HZ HARDENBERG (Postbus 500, 7770 BA HARDENBERG)
Tel 14 0523
E-mail: gemeente@hardenberg.nl
Website: www.hardenberg.nl

+ meer informatie (aantal zetels en ranking)

Ranking langstzittende raadsleden
Opkoers.nu, Mevr. Annie Kelder-Ranter: 12 jaarPvdA, Dhr. Rein Jonkhans: 12 jaarChristenUnie, Dhr. Sake-Christiaan Stelpstra: 8 jaarCDA, Dhr. Martijn Breukelman: 8 jaarD66, Dhr. Jacco Rodermond: 4 jaarVVD, Dhr. Bert Gelling: 4 jaarGroenLinks, Mevr. Anne van den Hoek: 2 jaar

Pagina 1 van 3 (27 resultaten)

Dhr. Erik Back

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 28 dagen in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Erik Back (VVD) 133 voorkeurstemmen.

Dhr. Max Bakhuis

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 28 dagen in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Max Bakhuis (CDA) 260 voorkeurstemmen.

Dhr. Romano Boshove

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter GroenLinks (2018-)In dienst vanaf: mei 2018

Dhr. Martijn Breukelman

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2015-)
Lijsttrekker CDA (2018)
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Martijn Breukelman (CDA) 317 voorkeurstemmen.

Martijn Breukelman was lid van de rekenkamercommssie en vicevoorzitter van de raad.

Dhr. Rick Brink

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 28 dagen in dienst)
Toelichting: In 2018 is Rick Brink genomineerd voor de titel 'het Beste Raadslid van Nederland'.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Rick Brink (CDA) 527 voorkeurstemmen.

Dhr. René de Vent

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2010 (8 jaar, 24 dagen in dienst)
Portefeuille: P&O, Recreatie / Toerisme, Sociale Zaken, Cultuur, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder René de Vent (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Coördinatie 3 decentralisaties (Participatiewet, AWBZ en Jeugdzorg), Werk, inkomen en educatie (inclusief sociale werkvoorziening en inburgering), Welzijn breed / vrijwilligersbeleid / Wmo Welzijn deel / MFC’s / buurtkamers / dorpshuizen / vluchtelingenwerk, Milieu / energie / duurzaamheid, Kunst en cultuur (inclusief muziekonderwijs) / bioscoop / theater, Gemeentelijk deel LOC+
Monumentenbeleid, Aandeelhouder COGAS en ROVA, Gebiedsgericht werken: Baalder / Oud Baalder, Baalderveld, Balkbrug, Collendoorn / Collendoornerveen, Gramsbergen, buitengebied Gramsbergen, Lutten, Oud-Lutten/Keiendorp.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder René de Vent (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Werk, inkomen en educatie (incl. sociale werkvoorziening en inburgering), Allochtonenbeleid, Ontwikkelingssamenwerking, Welzijn breed (contractverantwoordelijkheid De Stuw)/vrijwilligersbeleid, WMO welzijn deel/MFC's/buurtkamers/dorpshuizen, Leader+, Kunst en Cultuur (incl. muziekonderwijs), Bibliotheek, Monumentenbeleid, Recreatie en Toerisme, Personeel en Organisatie, Gemeentelijk deel LOC+, Handhaving en verantwoordelijk voor het Gebiedsgericht werken in de gemeente Hardenberg (Baalder/Oud Baalder, Baalderveld, Balkbrug, Collendoorn, Gramsbergen incl. Ane en Gramsbergen Oost, Lutten, Oud-Lutten).
Werkzaamheden bij de Overheid:
In september 2017 geeft René de Vent aan dat hij als wethouder stopt bij de verkiezingen in 2018.
              
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is René de Vent lijsttrekker voor de PvdA. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Rene de Vent (PvdA) 1715 voorkeurstemmen. 
 
René de Vent is bestuurslid van de VNG afdeling Overijssel.

2006 - 2010
René de Vent is gemeenteraadslid PvdA Hardenberg, gemeente Hardenberg.

Dhr. Frank Droste

Functie: GriffierIn dienst sinds: juni 2012 (5 jaar, 10 maanden in dienst)
Toelichting: Raadsgriffier gemeenteraad Hardenberg.Werkzaamheden bij de Overheid:
Frank Droste is raadsgriffier van de gemeenteraad in Hardenberg. De raadsgriffier geeft ondersteuning aan de gemeenteraad van Hardenberg en de raadscommissies. Frank Droste is als secretaris aanwezig bij alle vergaderingen, beantwoordt eventuele vragen en zoekt de ambtelijke informatie die de raad en de commissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

Taken griffier: Voorbereiding en nazorg van de vergaderingen; ondersteuning van de raad, raadscommissie en voorzitter en het zijn van contactpersoon voor vragen over de gemeenteraad.

Contact met de griffie van Hardenberg kan via bestuurssecretariaat@hardenberg.nl.
Aanverwant:2006 - 2012Dhr. Frank Droste, Griffier, gemeente Tubbergen

Dhr. Bert Gelling

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2014-)
Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2014, 2018)
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 28 dagen in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Bert Gelling (VVD) 1084 voorkeurstemmen.

Mevr. Simone Hof

Functie: RaadslidPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 26 dagen in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Simone Hof (ChristenUnie) 185 voorkeurstemmen.

Dhr. Jannes Janssen

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2006, 2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: maart 2006 (12 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Financiën, Openbare werken, Infrastructuur, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jannes Janssen (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Openbare werken, Infrastructuur, Verkeer en vervoer, Natuur- en landschapsbeleid / plattelandsontwikkeling / agrarische zaken / leader en Water (inclusief Vechtpark), Onderwijs / Brede school ontwikkeling / kinderopvang / peuterspeelzaalwerk, Jeugdbeleid / CJG / decentralisatie Jeugdzorg, Volksgezondheid / lokaal gezondheidsbeleid incl. alcoholmatigingsbeleid, verslavingszorg, maatschappelijke opvang en GGZ, Gebiedsgericht werken: Bergentheim, Brucht, Bruchterveld, Gouden Ploeg, Ebbenbroek, Heemse, Mariënberg, Oud-Bergentheim, Rheeze-Diffelen.

Jannes Janssen is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Hardenberg.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Jannes Janssen (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Openbare werken (BOR), Infrastructuur, Verkeer en vervoer, Milieu/energie/duurzaamheid, Natuur- en landschapsbeleid / plattelandsontwikkeling/agrarische zaken, Water (incl. Vechtpark), Onderwijs / brede school / kinderopvang/peuterspeelzaalwerk / centrum jeugd en gezin, Prestatieveld 2 WMO / volksgezondheid/lokaal gezondheidsbeleid, incl. maatschappelijke opvang, geestelijke gezondheidszorg, alcoholmatigingsbeleid en verslavingszorg en verantwoordelijk voor het Gebiedsgericht werken in de gemeente Hardenberg: Bergentheim, Brucht, Bruchterveld, Gouden Ploeg, Ebbenbroek, Heemse, Mariënberg, Oud-Bergentheim, Rheeze-Diffelen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In juni 2017 geeft Jannes Janssen aan dat hij als wethouder stopt bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.
              
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Jannes Janssen lijsttrekker van de ChristenUnie in de gemeente Hardenberg. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jannes Janssen (ChristenUnie) 4028 voorkeurstemmen. 
  
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 was Jannes Janssen lijsttrekker van de ChristenUnie in de gemeente Hardenberg. 

Jannes Janssen was eerder -12 jaar- gemeenteraadslid namens de ChristenUnie (fractievoorzitter).