Overheid in Overijssel

Gemeente Hardenberg (Overijssel)

Pagina 1 van 4 (38 resultaten)

Dhr. Jannes Janssen

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2006, 2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: maart 2006 (11 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Openbare werken, Infrastructuur, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jannes Janssen (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Openbare werken, Infrastructuur, Verkeer en vervoer, Natuur- en landschapsbeleid / plattelandsontwikkeling / agrarische zaken / leader en Water (inclusief Vechtpark), Onderwijs / Brede school ontwikkeling / kinderopvang / peuterspeelzaalwerk, Jeugdbeleid / CJG / decentralisatie Jeugdzorg, Volksgezondheid / lokaal gezondheidsbeleid incl. alcoholmatigingsbeleid, verslavingszorg, maatschappelijke opvang en GGZ, Gebiedsgericht werken: Bergentheim, Brucht, Bruchterveld, Gouden Ploeg, Ebbenbroek, Heemse, Mariënberg, Oud-Bergentheim, Rheeze-Diffelen.

Jannes Janssen is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Hardenberg.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Jannes Janssen (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Openbare werken (BOR), Infrastructuur, Verkeer en vervoer, Milieu/energie/duurzaamheid, Natuur- en landschapsbeleid / plattelandsontwikkeling/agrarische zaken, Water (incl. Vechtpark), Onderwijs / brede school / kinderopvang/peuterspeelzaalwerk / centrum jeugd en gezin, Prestatieveld 2 WMO / volksgezondheid/lokaal gezondheidsbeleid, incl. maatschappelijke opvang, geestelijke gezondheidszorg, alcoholmatigingsbeleid en verslavingszorg en verantwoordelijk voor het Gebiedsgericht werken in de gemeente Hardenberg: Bergentheim, Brucht, Bruchterveld, Gouden Ploeg, Ebbenbroek, Heemse, Mariënberg, Oud-Bergentheim, Rheeze-Diffelen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In juni 2017 geeft Jannes Janssen aan dat hij als wethouder stopt bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.
              
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Jannes Janssen lijsttrekker van de ChristenUnie in de gemeente Hardenberg. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jannes Janssen (ChristenUnie) 4028 voorkeurstemmen. 
  
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 was Jannes Janssen lijsttrekker van de ChristenUnie in de gemeente Hardenberg. 

Jannes Janssen was eerder -12 jaar- gemeenteraadslid namens de ChristenUnie (fractievoorzitter).

Dhr. René de Vent

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2010 (7 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Recreatie / Toerisme, Sociale Zaken, Cultuur, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder René de Vent (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Coördinatie 3 decentralisaties (Participatiewet, AWBZ en Jeugdzorg), Werk, inkomen en educatie (inclusief sociale werkvoorziening en inburgering), Welzijn breed / vrijwilligersbeleid / Wmo Welzijn deel / MFC’s / buurtkamers / dorpshuizen / vluchtelingenwerk, Milieu / energie / duurzaamheid, Kunst en cultuur (inclusief muziekonderwijs) / bioscoop / theater, Gemeentelijk deel LOC+
Monumentenbeleid, Aandeelhouder COGAS en ROVA, Gebiedsgericht werken: Baalder / Oud Baalder, Baalderveld, Balkbrug, Collendoorn / Collendoornerveen, Gramsbergen, buitengebied Gramsbergen, Lutten, Oud-Lutten/Keiendorp.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder René de Vent (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Werk, inkomen en educatie (incl. sociale werkvoorziening en inburgering), Allochtonenbeleid, Ontwikkelingssamenwerking, Welzijn breed (contractverantwoordelijkheid De Stuw)/vrijwilligersbeleid, WMO welzijn deel/MFC's/buurtkamers/dorpshuizen, Leader+, Kunst en Cultuur (incl. muziekonderwijs), Bibliotheek, Monumentenbeleid, Recreatie en Toerisme, Personeel en Organisatie, Gemeentelijk deel LOC+, Handhaving en verantwoordelijk voor het Gebiedsgericht werken in de gemeente Hardenberg (Baalder/Oud Baalder, Baalderveld, Balkbrug, Collendoorn, Gramsbergen incl. Ane en Gramsbergen Oost, Lutten, Oud-Lutten).
Werkzaamheden bij de Overheid:
In september 2017 geeft René de Vent aan dat hij als wethouder stopt bij de verkiezingen in 2018.
              
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is René de Vent lijsttrekker voor de PvdA. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Rene de Vent (PvdA) 1715 voorkeurstemmen. 
 
René de Vent is bestuurslid van de VNG afdeling Overijssel.

2006 - 2010
René de Vent is gemeenteraadslid PvdA Hardenberg, gemeente Hardenberg.

Dhr. Douwe Prinsse

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: juni 2002 (15 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Bedrijfsvoering, Ruimtelijke ordening , Sport, Mobiliteit, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Douwe Prinsse (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening / Grondbeleid, Volkshuisvesting / Wonen, Bouwzaken, Wmo-deel wonen (individuele verstrekkingen / vervoersvoorzieningen / woningaanpassingen / huishoudelijke hulp) en regiotaxi (als vervoer gebundeld wordt dan naar leerlingenvervoer), Sport, Gemeentelijke eigendommen (inclusief beheer, exclusief openbare ruimte), Facilitaire zaken / IT / interne dienstverlening / burgerzaken / security / juridische zaken / inkoop- en aanbestedingsbeleid, Personeel en organisatie (DB-lid Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, portefeuille financiën), Coördinatie Centrumplan Hardenberg en Dedemsvaart, Coördinatie zorgboulevard en sportboulevard, Aandeelhouder Rendo en het Gebiedsgericht werken: De Krim, De Belt en Schuinesloot, Hardenbergerveld, Hardenberg-centrum, Hoogenweg, Kloosterhaar, Marslanden, Radewijk en Slagharen.

Douwe Prinsse is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Hardenberg.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Douwe Prinsse (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Grondbeleid, Gemeentelijke eigendommen (inclusief beheer, behalve openbare ruimte), Volkshuisvesting/wonen, Bouwzaken, WMO-deel wonen (individuele verstrekkingen/vervoersvoorzieningen/woningaanpassingen/ huishoudelijke hulp), Sport, Facilitaire zaken/IT/ interne dienstverlening/burgerzaken/security/juridische zaken/inkoop- en aanbestedingsbeleid, Coördinatie Centrumplan Hardenberg en Dedemsvaart, Coördinatie Nieuwbouw gemeentehuis, Coördinatie Zorgboulevard en Sportboulevard en verantwoordelijk voor het Gebiedsgericht werken in de gemeente Hardenberg: De Krim, De Belt en Schuinesloot, Hardenberg-Centrum, Hoogenweg, Hardenbergerveld, Kloosterhaar, Marslanden, Radewijk en Slagharen.

In de vorige bestuursperiode is wethouder Douwe Prinsse de locoburgemeester van Hardenberg. Tevens had Douwe Prinsse als portefeuille: Grondbeleid / eigendommen, Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Bouwzaken, Ontwikkelingssamenwerking, Sport, Nieuwe huisvesting gemeentelijke organisaties, Personeel en organisatie en het Gebiedsgericht werken: Balkbrug; De Krim.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Douwe Prinsse is bestuurslid van de VNG afdeling Overijssel. Douw Prinsse is lid van de commissie Ruimte en Wonen (VNG).

Medio 2017 geeft Douwe Prinsse aan dat hij als wethouder stopt bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Douwe Prinsse (CDA) 2944 voorkeurstemmen. 

Van 2001 tot 2002 was Douwe Prinsse gemeenteraadslid.

Mevr. Simone Hof

Functie: RaadslidPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 6 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Simone Hof (ChristenUnie) 185 voorkeurstemmen.

Dhr. Gerrit van den Berg

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Gerrit van den Berg (CDA) 424 voorkeurstemmen.Aanverwant:2014Dhr. Gerrit van den Berg, Raadslid, PvdA, gemeente Oudewater

Dhr. Jaap Wilts

Functie: RaadslidPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 8
In dienst sinds: juni 2014 (3 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jaap Wilts (ChristenUnie) 29 voorkeurstemmen.

Mevr. Petra Baarslag-De Monnink

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: juli 2007 (10 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Tot 21 april 2016 is Petra Baarslag-de Mönnink gemeenteraadslid (fractievoorzitter) van Liberaal Hardenberg in de gemeenteraad van Hardenberg. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Petra Baarslag lijsttrekker voor Liberaal Hardenberg. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Petra Baarslag-de Mönnink (GroenLinks) 676 voorkeurstemmen. In 2010 was Petra Baarslag tevens lijsttrekker voor Liberaal Hardenberg.

Gemeenteraadslid Petra Baarslag was van 2006 tot 2007 lid van VVD Hardenberg.


Dhr. Jacco Rodermond

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66 (2014-)
Lijsttrekker D66 (2014)
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jacco Rodermond (D66) 909 voorkeurstemmen.

Dhr. Rick Brink

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 9
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Rick Brink (CDA) 527 voorkeurstemmen.

Dhr. Hans Botter

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Opkoers.nu (2014-2016)
Lijsttrekker Opkoers.nu (2014)
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 7 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Hans Botter lijsttrekker voor Opkoers.nu in de gemeente Hardenberg. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hans Botter (OpKoers.nu) 1131 voorkeurstemmen.