Overheid in Overijssel

Gemeente Hardenberg (Overijssel)

Pagina 1 van 5 (42 resultaten)

Mevr. Ida Oostmeijer-Oosting

Functie: GemeentesecretarisIn dienst vanaf: september 2019
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Openbare orde en Veiligheid

Dhr. Frank Droste

Functie: GriffierIn dienst sinds: juni 2012 (7 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Raadsgriffier gemeenteraad Hardenberg.Werkzaamheden bij de Overheid:
Frank Droste is raadsgriffier van de gemeenteraad in Hardenberg. De raadsgriffier geeft ondersteuning aan de gemeenteraad van Hardenberg en de raadscommissies. Frank Droste is als secretaris aanwezig bij alle vergaderingen, beantwoordt eventuele vragen en zoekt de ambtelijke informatie die de raad en de commissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

Taken griffier: Voorbereiding en nazorg van de vergaderingen; ondersteuning van de raad, raadscommissie en voorzitter en het zijn van contactpersoon voor vragen over de gemeenteraad.

Contact met de griffie van Hardenberg kan via bestuurssecretariaat@hardenberg.nl.
Aanverwant:2006 - 2012Dhr. Frank Droste, Griffier, gemeente Tubbergen

Mevr. Jolanda Waaijer

Functie: GemeentesecretarisIn dienst gegaan: juli 2012Uit dienst vanaf: september 2019 (7 jaar, 2 maanden in dienst geweest)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Jolanda Waaijer is gemeentesecretaris van de gemeente Hardenberg. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W Hardenberg. Ook is Jolanda Waaijer algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. B&W worden in hun dagelijks werk bijgestaan en geadviseerd door het ambtelijk apparaat.
Aanverwant:2006 - 2012Mevr. Jolanda Waaijer, Griffier, gemeente Hardenberg

Dhr. Arie van der Wilt

Functie: Directeur
Werkzaamheden bij de Overheid:
Directeur Strategisch Beleid, gemeente Hardenberg. 
Aanverwant:2010 - heden Dhr. Arie van der Wilt, Raadslid, PvdA, gemeente Raalte

Dhr. Gijs Schuurman

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter 50PLUS (2018-)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 4 maanden in dienst)

Mevr. Linda Verschuur-Otter

Functie: RaadslidPolitiek: 50PLUS
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 4 maanden in dienst)

Dhr. Gerard Nijhof

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 11
In dienst sinds: april 2014 (5 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Gerard Nijhof (CDA) 227 voorkeurstemmen.Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 is Gerard Nijhof met voorkeurstemmen gekozen.

Dhr. Max Bakhuis

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 11
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Max Bakhuis (CDA) 260 voorkeurstemmen.

Mevr. Anita Vetker-Kersies

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 11
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 4 maanden in dienst)

Dhr. Martijn Breukelman

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 11
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Ruimtelijke ordening , Sport, Vergunningen, Wonen en Volkshuisvesting, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Martijn Breukelman heeft in zijn portefeuille: RO, inclusief Omgevingswet, Volkshuisvesting en wonen, Sport, Bouwzaken (inclusief vergunningverlening en toezicht / omgevingsvergunningen), WMO-deel voorzieningen, Centrumontwikkeling diverse kernen en Financiën.

Martijn Breukelman is de 1e locoburgemeester.