Overheid in Overijssel

Gemeente Hengelo (Overijssel)

Pagina 1 van 6 (57 resultaten)

Mevr. Mariska ten Heuw

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider SP
Lijsttrekker SP (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: april 2010 (7 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Mariska ten Heuw (SP) heeft in haar portefeuille: Decentralisatie Participatie, Werk en Inkomen, Economische zaken, Financiën, Grondzaken, Belastingen, Aandeelhouderschappen / Verbonden partijen en
Wijkwethouder.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Mariska ten Heuw (SP) heeft in haar portefeuille: Inburgering, Educatie en Re-integratie, Sociale Zaken, Werk (arbeidsmarkt), Economie, Hengelose Es en verantwoordelijk voor de Woolde in de gemeente Hengelo. Wethouder Mariska ten Heuw is de 2e loco-burgemeester van de gemeente Hengelo.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Mariska ten Heuw is lid van de commissie Werk en Inkomen (VNG).
       
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft wethouder Mariska ten Heuw 4588 voorkeurstemmen.
 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Mariska ten Heuw lijsttrekker van SP Hengelo.

Dhr. Marcel Elferink

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Ruimtelijke ordening , Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Marcel Elferink (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ontwikkeling en Vergunningverlening, Wonen en Volkshuisvesting, Binnenstadontwikkeling (inclusief Lange Wemen), Uitvoering Ontwikkelagenda Netwerkstad, Milieu, Afval en Duurzaamheid (incl. Warmtenet), Beheer en Onderhoud openbare ruimte en Wijkwethouder.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Marcel Elferink (CDA) 2586 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Marcel Elferink, Raadslid, CDA, gemeente Hengelo2005 - heden Dhr. Marcel Elferink, Raadslid, Gemeentebelang - GB, gemeente Deventer2003 - heden Dhr. Marcel Elferink, Hoofdafdeling, gemeente Wierden2000 - 2007Dhr. Marcel Elferink, Hoofdafdeling, gemeente Tubbergen

Dhr. Claudio Bruggink

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2016 (1 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijfsvoering, Jongeren / Jeugdzorg, Sport, Cultuur, OnderwijsToelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Claudio Bruggink heeft in zijn portefeuille: Jeugd en Jeugdzorg, Onderwijs, Cultuur, Sport en Bedrijfsvoering. Claudio Bruggink is wijkwethouder Noord (incl. Klein Driene), Slangenbeek en Beckum/Oele.

Claudio Bruggink is de derde locoburgemeester in de gemeente Hengelo.

Dhr. Jan Bron

Functie: WethouderPolitiek: Lijsttrekker PvdA (2010)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juni 2008 (9 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Mobiliteit, Welzijn, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jan Bron (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Decentralisatie AWBZ, Zorg en WMO, Welzijn, Verkeer en Vervoer, Regio Twente, Hart van Zuid (incl. Innovatiedriehoek), (Maatschappelijk) Vastgoed en Wijkwethouder.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Jan Bron (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening,Verkeer en Vervoer en verantwoordelijk voor Groot Driene, Berflo Es en Hart van Zuid in de gemeente Hengelo. Wethouder Bron is de eerste loco-burgemeester van de gemeente Hengelo.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft wethouder Jan Bron (PvdA) 326 voorkeurstemmen.
 
Wethouder Jan Bron is lid van het dagelijks bestuur van de Regio Twente.

Dhr. Jan Evers

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter GroenLinks (2016-)
Politiek leider GroenLinks
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: mei 2016 (1 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Vervangt tijdelijk raadslid Rudi Theunissen (tot april 2017).Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot 2016 is Jan Evers GroenLinks-fractieassistent.

Dhr. Jan Vis

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jan Vis (CDA) 65 voorkeurstemmen.Aanverwant:1980 - 1995Dhr. Jan Vis, Lid van de 1e kamer, D66, Eerste Kamer

Mevr. Annie Doornbos-Geerdink

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Burger Belangen
Politiek leider Burger Belangen
Lijsttrekker Burger Belangen (2010)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2000 (17 jaar, 8 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Annie Doornbos-Geerdink 407 voorkeurstemmen.

   
Gemeenteraadslid Annie Doornbos-Geerdink is fractievoorzitter van Burger Belangen in de gemeenteraad van Hengelo.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 (gemeente Hengelo) heeft Burger Belangen Hengelo 3.715 stemmen.


Dhr. Onno Fiechter

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2017-)
Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2018)
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Onno Fiechter (VVD) 72 voorkeurstemmen.

Dhr. Stan Horsthuis

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Lijst Horsthuis (2014-)
Politiek leider Lijst Horsthuis
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: juni 2003 (14 jaar, 4 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


In april 2017 geeft Stan Horsthuis aan dat hij als raadslid stopt bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.
  
Tot 2 december 2014 is Stan Horsthuis gemeenteraadslid voor de VVD.
  
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Stan Horsthuis (VVD) 284 voorkeurstemmen. Stan Horsthuis staat op de 13e verkiezingsplaats.

Tot maart 2014 is gemeenteraadslid Stan Horsthuis fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Hengelo.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 (gemeente Hengelo) heeft VVD Hengelo 4.156 stemmen. In 2010 was Stan Horsthuis lijsttrekker van de VVD. 


Dhr. Marc ten Barge

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66 (2017-)
Lijsttrekker D66 (2018)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2015 (2 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Marc ten Barge was eerder fractievertegenwoordiger.