Overheid in Overijssel

Gemeente Hengelo (Overijssel)

Pagina 1 van 6 (57 resultaten)

Mevr. Mariska ten Heuw

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider SP
Lijsttrekker SP (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: april 2010 (7 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Mariska ten Heuw (SP) heeft in haar portefeuille: Decentralisatie Participatie, Werk en Inkomen, Economische zaken, Financiën, Grondzaken, Belastingen, Aandeelhouderschappen / Verbonden partijen en
Wijkwethouder.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Mariska ten Heuw (SP) heeft in haar portefeuille: Inburgering, Educatie en Re-integratie, Sociale Zaken, Werk (arbeidsmarkt), Economie, Hengelose Es en verantwoordelijk voor de Woolde in de gemeente Hengelo. Wethouder Mariska ten Heuw is de 2e loco-burgemeester van de gemeente Hengelo.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Mariska ten Heuw is lid van de commissie Werk en Inkomen (VNG).
       
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft wethouder Mariska ten Heuw 4588 voorkeurstemmen.
 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Mariska ten Heuw lijsttrekker van SP Hengelo.

Dhr. Claudio Bruggink

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2016 (1 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijfsvoering, Jongeren / Jeugdzorg, Sport, Cultuur, OnderwijsToelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Claudio Bruggink heeft in zijn portefeuille: Jeugd en Jeugdzorg, Onderwijs, Cultuur, Sport en Bedrijfsvoering. Claudio Bruggink is wijkwethouder Noord (incl. Klein Driene), Slangenbeek en Beckum/Oele.

Claudio Bruggink is de derde locoburgemeester in de gemeente Hengelo.

Dhr. Jan Bron

Functie: WethouderPolitiek: Lijsttrekker PvdA (2010)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juni 2008 (9 jaar, 29 dagen in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Mobiliteit, Welzijn, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jan Bron (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Decentralisatie AWBZ, Zorg en WMO, Welzijn, Verkeer en Vervoer, Regio Twente, Hart van Zuid (incl. Innovatiedriehoek), (Maatschappelijk) Vastgoed en Wijkwethouder.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Jan Bron (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening,Verkeer en Vervoer en verantwoordelijk voor Groot Driene, Berflo Es en Hart van Zuid in de gemeente Hengelo. Wethouder Bron is de eerste loco-burgemeester van de gemeente Hengelo.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft wethouder Jan Bron (PvdA) 326 voorkeurstemmen.
 
Wethouder Jan Bron is lid van het dagelijks bestuur van de Regio Twente.

Dhr. Marcel Elferink

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Ruimtelijke ordening , Milieu / Duurzaamheid / Afval, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Marcel Elferink (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke Ontwikkeling en Vergunningverlening, Wonen en Volkshuisvesting, Binnenstadontwikkeling (inclusief Lange Wemen), Uitvoering Ontwikkelagenda Netwerkstad, Milieu, Afval en Duurzaamheid (incl. Warmtenet), Beheer en Onderhoud openbare ruimte en Wijkwethouder.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Marcel Elferink (CDA) 2586 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Marcel Elferink, Raadslid, CDA, gemeente Hengelo2005 - heden Dhr. Marcel Elferink, Raadslid, Gemeentebelang - GB, gemeente Deventer2003 - heden Dhr. Marcel Elferink, Hoofdafdeling, gemeente Wierden2000 - 2007Dhr. Marcel Elferink, Hoofdafdeling, gemeente Tubbergen

Dhr. Gezinus Knegt

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Pro Hengelo
Politiek leider Pro Hengelo
Lijsttrekker Pro Hengelo (2010, 2014)
Oppositie, aantal zetels: 6

Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Gezinus Knegt lijsttrekker voor Pro Hengelo in de gemeente Hengelo. Gesinus Knegt heeft 2700 voorkeurstemmen.

Gemeenteraadslid Gezinus Knegt is fractievoorzitter namens Pro Hengelo in de gemeenteraad van Hengelo.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 (gemeente Hengelo) heeft Pro Hengelo 4.713 stemmen. De politieke partij Pro Hengelo is ontstaan uit een fusie van Progressief Hengelo en Hengelo Nu. 

Gezinus Knegt stapt in 2005 uit de PvdA.


Dhr. Ben van Veen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Fractie Van Veen (2017-)
Politiek leider Fractie Van Veen
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: mei 2014 (3 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Tot april 2017 is Ben van Veen raadslid (vice-fractievoorzitter) voor het CDA.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ben van Veen (CDA) 135 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2011 - 2014Dhr. Ben van Veen, Raadslid, CDA, gemeente Hengelo2005Dhr. Ben van Veen, Raadslid, PvdA Krimpen aan den Ijssel, gemeente Krimpen aan den IJssel

Dhr. Egbert Alkema

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter ChristenUnie
Politiek leider ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2010, 2014)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: februari 2009 (8 jaar, 4 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft lijsttrekker Egbert Alkema 629 voorkeurstemmen.
 
Egbert Alkema is lijsttrekker van de ChristenUnie bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014.

Egbert Alkema is fractievoorzitter ChristenUnie Hengelo in de gemeenteraad van Hengelo.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 (gemeente Hengelo) heeft ChristenUnie Hengelo 964 stemmen.


Mevr. Ria Rouwet-Smits

Functie: RaadslidPolitiek: SP
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ria Rouwet-Smits (SP) 120 voorkeurstemmen.

Mevr. Liesbeth Kok

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 4 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Liesbeth Kok 570 voorkeurstemmen.

Dhr. Imdat Yikilmaz

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Imdat Yikilmaz (PvdA) 303 voorkeurstemmen.