Overheid in Overijssel

Gemeente Losser (Overijssel)

Pagina 1 van 1 (5 resultaten)

Mevr. Cia Kroon

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: februari 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Integriteitsbeleid, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Cia Kroon heeft in haar portefeuille: Wettelijke taken, Internationale betrekkingen, Interbestuurlijke samenwerking, Integrale veiligheid, Bestuurszaken, Communicatie en representatie, P&O, Samensmeden allianties en Integriteit.

Bestuursperiode 2018
Cia Kroon heeft in haar portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Handhaving, Regio Twente, Intergemeentelijke samenwerking, Communicatie, Personeel en Organisatie, Internationale betrekkingen, Brandweer, Europese subsidies, Bestuurszaken & algemeen juridische zaken, Recreatie & toerisme en Economische zaken.

Dhr. Harry Nijhuis

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: mei 2018 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Recreatie / Toerisme, Regionale samenwerking, Ruimtelijke ordening , Belastingen, Sport, Landelijk gebied / Water / Natuur, Vergunningen, Cultuur, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Harry Nijhuis heeft in zijn portefeuille: Financiën, belastingen, inkoop en aanbesteding, Samenwerking Losser-Enschede, RO (inclusief invoeren Omgevingswet), Landinrichting, Vergunningverlening (inclusief Omgevingsdienst Twente), Landbouw, Cultureel erfgoed, Werk en Inkomen (+SW), Economische zaken/Recreatie en toerisme, Sport en Cultuur .

Harry Nijhuis is de 1e locoburgemeester.

Mevr. Anja Prins

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: ICT, Jongeren / Jeugdzorg, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Wonen en Volkshuisvesting, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Anja Prins heeft in haar portefeuille: Grondzaken en grondbeleid, Volkshuisvesting, Verkeer en vervoer inhoudende: regionale mobiliteit, veiligheid, bereikbaarheid, openbaar vervoer, WMO, Jeugdzorg en jeugdbeleid, Volksgezondheid, Welzijn, Onderwijsbeleid, Publiekszaken, Integratie vluchtelingen en statushouders, Automatisering en informatievoorziening, Contactwethouder: Overdinkel en Vervanger van wethouder Nijhuis.

Anja Prins is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Jelmer van Dam

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: november 2010 (8 jaar, 5 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Jelmer van Dam is algemeen directeur en gemeentesecretaris, gemeente Losser.

Dhr. Jaimi van Essen

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2019 (1 maand in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Wethouder Jaimi van Essen heeft in zijn portefeuille: Handhaving fysieke leefomgeving, Vastgoedbeheer en exploitatie, Dierenwelzijn, Duurzaamheid, Milieubeleid, Afval, Onderwijs huisvesting, Burgerparticipatie, Inrichting openbare ruimte, Openbare werken inclusief onderhoud en vervanging wegen, riolering c.s., Contactwethouder: De Lutte, Beuningen en Glane en Vervanger van wethouder Prins.

Jaimi van Essen is de 3e locoburgemeester.