Overheid in Overijssel

Gemeente Ommen (Overijssel)

Pagina 1 van 1 (5 resultaten)

Dhr. Jan Blaauw

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: oktober 2017 (1 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&OToelichting: Gemeentesecretaris.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van oktober 2017 tot augustus 2018 is Jan Blaauw interim-gemeentesecretaris.

Van juli 2012 tot september 2017 heeft Jan Blaauw gewerkt bij de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg. De bestuursdienst Ommen-Hardenberg is de ambtelijke organisatie van de gemeenten Ommen en Hardenberg. Eerder heeft Jan Blaauw diverse managementfuncties vervuld bij de gemeente Ommen.

Dhr. Leo Bongers

Functie: WethouderPolitiek: LPO
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Recreatie / Toerisme, Beheer / Onderhoud, Ruimtelijke ordening , Sociale Zaken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Subsidies, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Verkeer en Vervoer, Economische Zaken, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Leo Bongers heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening - uitvoering, Omgevingsdienst (OD) inclusief handhaving RO, Milieu, Openbare ruimte en openbaar groen, Verkeer en vervoer (inclusief verkeersveiligheid), Facilitaire zaken (inclusief ICT), Gemeentelijke eigendommen, Recreatie & toerisme inclusief evenementenbeleid en -subsidie, Economie (bedrijventerreinen, afstemming OVO) en Sociaal domein (werk, inkomen, inclusief sociale werkvoorziening).

Leo Bongers is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Bart Jaspers Faijer

Functie: WethouderPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Welzijn, Wonen en Volkshuisvesting, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Bart Jaspers Faijer heeft in zijn portefeuille: Duurzaamheid: klimaat, energietransitie, water, milieu, circulaire economie, Welzijn breed (inclusief wmo / ouderen), Dierenwelzijn, Reiniging, afvalinzameling, Leefbaarheid: wonen & volkshuisvesting, Natuur- en landschapsbeleid, Economie: algemeen beleid, binnenstad, afstemming HVO, Horeca, Plattelandsvernieuwing & agrarische sector en Leefbaarheid kleine kernen.

Bart Jaspers is de 3e locoburgemeester.

Dhr. Ko Scheele

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2006 (13 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Jongeren / Jeugdzorg, Ruimtelijke ordening , Sociale Zaken, Sport, Cultuur, Monumentaal erfgoed, Welzijn, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Ko Scheele (CDA) heeft in zijn portefeuille: Coördinatie transformatie sociaal domein (transformatieagenda inclusief Samen Doen, monitoring, participatieraad, participatie nieuw naoberschaptrajecten (met uitzondering van uitvoeringsplan mantelzorg en vrijwillige ouderen adviseurs), Jeugd(zorg) en onderwijs, Volksgezondheid / lokaal gezondheidsbeleid en sport, Kunst & Cultuur/erfgoed/monumenten, Omgevingswet (inclusief dorpsvisies en actualiseren Omgevingsplan) en Financiën.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Ko Scheele (CDA) heeft in zijn portefeuille: Coördinatie decentralisaties (participatie, AWBZ, jeugdzorg), Werk, inkomen (inclusief sociale werkvoorziening), Welzijn breed (inclusief WMO), Onderwijs, Sport, kunst / cultuur, Volksgezondheid / lokaal gezondheidsbeleid, Monumentenbeleid en Financiën (incl. financieel grondbeleid).

Ko Scheele is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Ommen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Ko Scheele (CDA) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Communicatie en promotie, Zorg en welzijn (incl. WMO), Sociale Zaken,Volksgezondheid,Kunst, cultuur, monumentenzorg, Onderwijs & sport (incl. accommodaties), Personeel & Organisatie (incl. organisatieontwikkeling, Informatie & automatisering), Project de Drieslag en verantwoordelijk voor de Dienstverlening in de gemeente Ommen.
Aanverwant:2006 - 2010Dhr. Ko Scheele, Wethouder, CDA, gemeente Meppel

Dhr. Hans Vroomen

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: december 2017 (1 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Parkeren, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Hans Vroomen heeft in zijn portefeuille: Beleidscoördinatie en uitvoering wettelijke taken, Openbare orde, veiligheid & horecabeleid, Handhaving algemeen, drank en horeca, reclamebeleid, recreatie, parkeren, Promotie, (strategische) communicatie en burgerparticipatie (coördinatie proces Ommer akkoord), Intergemeentelijke samenwerking ((regionale) economische zaken en externe economische betrekkingen) en grensoverschrijdende aangelegenheden (Euregio, Hanze, Recke), Aandeelhouderschappen, Personeel en Organisatie (inclusief ontvlechting BOH), Dienstverlening (bestuurlijke visie), Inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Bestuursperiode 2017-2018
Hans Vroomen heeft in zijn portefeuille: Beleidscoördinatie en uitvoering wettelijke taken, Facilitaire zaken (inclusief ICT, breedband), Openbare orde, veiligheid & horecabeleid, Handhaving algemeen, drank en horeca, reclamebeleid, recreatie, parkeren, Promotie, (strategische) communicatie en burgerparticipatie, Intergemeentelijke samenwerking en grensoverschrijdende aangelegenheden (Euregio, Hanze, Recke), Aandeelhouderschappen, Subsidie- en fondsenwerving, Personeel en Organisatie, Dienstverlening, Inkoop- en aanbestedingsbeleid, Verkeer en vervoer OG.