Overheid in Overijssel

Gemeente Ommen (Overijssel)

Pagina 1 van 1 (4 resultaten)

Mevr. Leonie Dennenberg

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: januari 2013 (4 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Leonie Dennenberg is gemeentesecretaris van de gemeente Ommen.Werkzaamheden bij de Overheid:
De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W. Ook is Leonie Dennenberg algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. Het college van B&W Ommen worden in hun dagelijks werk bijgestaan en geadviseerd door deze overheidsbestuurder. De gemeentesecretaris is het hoofd van de ambtelijke organisatie.
Aanverwant:2013Mevr. Leonie Dennenberg, Hoofdafdeling, gemeente Zwolle

Dhr. Ko Scheele

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2006 (11 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Financiën, Sport, Cultuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Onderwijs, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Ko Scheele (CDA) heeft in zijn portefeuille: Coördinatie decentralisaties (participatie, AWBZ, jeugdzorg), Werk, inkomen (inclusief sociale werkvoorziening), Welzijn breed (inclusief WMO), Onderwijs, Sport, kunst / cultuur, Volksgezondheid / lokaal gezondheidsbeleid, Monumentenbeleid en Financiën (incl. financieel grondbeleid).

Ko Scheele is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Ommen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Ko Scheele (CDA) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Communicatie en promotie, Zorg en welzijn (incl. WMO), Sociale Zaken,Volksgezondheid,Kunst, cultuur, monumentenzorg, Onderwijs & sport (incl. accommodaties), Personeel & Organisatie (incl. organisatieontwikkeling, Informatie & automatisering), Project de Drieslag en verantwoordelijk voor de Dienstverlening in de gemeente Ommen.
Aanverwant:2006 - 2010Dhr. Ko Scheele, Wethouder, CDA, gemeente Meppel

Dhr. Hans ter Keurs

Functie: WethouderPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: oktober 2015 (1 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Openbare werken, Infrastructuur, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Verkeer en Vervoer, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Hans ter Keurst (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting & wonen, Bedrijventerreinen, Grondbeleid, Gemeentelijke eigendommen, Verkeer en vervoer, Openbare ruimte, Natuur- en landschapsbeleid, Milieu en duurzaamheid, Plattelandsvernieuwing & agrarische sector.

Hans ter Keurst is de tweede locoburgemeester in Ommen.

Dhr. Bas Verkerk

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: mei 2017 (1 maand in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, ICT, P&O, Bedrijfsvoering, Integriteitsbeleid, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Subsidies, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Bas Verkerk heeft in zijn portefeuille: Beleidscoördinatie en uitvoering wettelijke taken, Facilitaire zaken (inclusief ICT, breedband), Openbare orde, veiligheid & horecabeleid, Handhaving algemeen, drank en horeca, reclamebeleid, recreatie, parkeren, Promotie, (strategische) communicatie en burgerparticipatie, (Regionale) economische zaken en externe economische betrekkingen, Recreatie en toerisme, inclusief evenementenbeleid en –subsidie, Intergemeentelijke samenwerking en grensoverschrijdende aangelegenheden, Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), Aandeelhouderschappen, Subsidie- en fondsenwerving, Personeel en Organisatie, Dienstverlening, Inkoop- en aanbestedingsbeleid.