Overheid in Overijssel

Gemeente Ommen (Overijssel)

Pagina 1 van 3 (24 resultaten)

Dhr. Bart Jaspers Faijer

Functie: WethouderPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 19 dagen in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Welzijn, Wonen en Volkshuisvesting, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Bart Jaspers Faijer heeft in zijn portefeuille: Duurzaamheid: klimaat, energietransitie, water, milieu, circulaire economie, Welzijn breed (inclusief wmo / ouderen), Dierenwelzijn, Reiniging, afvalinzameling, Leefbaarheid: wonen & volkshuisvesting, Natuur- en landschapsbeleid, Economie: algemeen beleid, binnenstad, afstemming HVO, Horeca, Plattelandsvernieuwing & agrarische sector en Leefbaarheid kleine kernen.

Bart Jaspers is de 3e locoburgemeester.

Dhr. Leo Bongers

Functie: WethouderPolitiek: LPO
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 19 dagen in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Recreatie / Toerisme, Beheer / Onderhoud, Ruimtelijke ordening , Sociale Zaken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Subsidies, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Verkeer en Vervoer, Economische Zaken, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Leo Bongers heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening - uitvoering, Omgevingsdienst (OD) inclusief handhaving RO, Milieu, Openbare ruimte en openbaar groen, Verkeer en vervoer (inclusief verkeersveiligheid), Facilitaire zaken (inclusief ICT), Gemeentelijke eigendommen, Recreatie & toerisme inclusief evenementenbeleid en -subsidie, Economie (bedrijventerreinen, afstemming OVO) en Sociaal domein (werk, inkomen, inclusief sociale werkvoorziening).

Leo Bongers is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Ko Scheele

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2006 (13 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Jongeren / Jeugdzorg, Ruimtelijke ordening , Sociale Zaken, Sport, Cultuur, Monumentaal erfgoed, Welzijn, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Ko Scheele (CDA) heeft in zijn portefeuille: Coördinatie transformatie sociaal domein (transformatieagenda inclusief Samen Doen, monitoring, participatieraad, participatie nieuw naoberschaptrajecten (met uitzondering van uitvoeringsplan mantelzorg en vrijwillige ouderen adviseurs), Jeugd(zorg) en onderwijs, Volksgezondheid / lokaal gezondheidsbeleid en sport, Kunst & Cultuur/erfgoed/monumenten, Omgevingswet (inclusief dorpsvisies en actualiseren Omgevingsplan) en Financiën.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Ko Scheele (CDA) heeft in zijn portefeuille: Coördinatie decentralisaties (participatie, AWBZ, jeugdzorg), Werk, inkomen (inclusief sociale werkvoorziening), Welzijn breed (inclusief WMO), Onderwijs, Sport, kunst / cultuur, Volksgezondheid / lokaal gezondheidsbeleid, Monumentenbeleid en Financiën (incl. financieel grondbeleid).

Ko Scheele is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Ommen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Ko Scheele (CDA) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Communicatie en promotie, Zorg en welzijn (incl. WMO), Sociale Zaken,Volksgezondheid,Kunst, cultuur, monumentenzorg, Onderwijs & sport (incl. accommodaties), Personeel & Organisatie (incl. organisatieontwikkeling, Informatie & automatisering), Project de Drieslag en verantwoordelijk voor de Dienstverlening in de gemeente Ommen.
Aanverwant:2006 - 2010Dhr. Ko Scheele, Wethouder, CDA, gemeente Meppel

Mevr. Marleen Hemstede

Functie: RaadslidPolitiek: ChristenUnie
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)

Dhr. Hilbert Moerman

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA (2014-)
Politiek leider PvdA (2014-)
Lijsttrekker PvdA (2014)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hilbert Moerman (PvdA) 310 voorkeurstemmen.

Dhr. Frans van der Mooren

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter ChristenUnie
Politiek leider ChristenUnie
Lijsttrekker ChristenUnie (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2010 (9 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Gemeenteraadslid Frans van der Mooren is fractievoorzitter ChristenUnie Ommen, gemeente Ommen.Werkzaamheden bij de Overheid:


Van april 2015 tot 6 augustus 2015 wordt Frans van der Mooren tjjdelijk vervangen (i.v.m. operatie).
         
Frans van der Mooren is lijsttrekker van de ChristenUnie bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Frans van der Mooren (ChristenUnie) 804 voorkeurstemmen. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 (gemeente Ommen) heeft ChristenUnie Ommen 1.298 stemmen.


Dhr. Dick Remmers

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter LPO (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Dick Remmers (Lokale Partij Ommen) 60 voorkeurstemmen.

Dhr. Melchior Bauman

Functie: RaadslidPolitiek: LPO
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 19 dagen in dienst)

Dhr. Gerard Marsman

Functie: RaadslidPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: oktober 2016 (2 jaar, 7 maanden in dienst)

Dhr. Harry L÷wik

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Harry Lowik (CDA) 170 voorkeurstemmen.