Overheid in Overijssel

Gemeente Ommen (Overijssel)

Pagina 2 van 3 (24 resultaten)

Dhr. Bart Jaspers Faijer

Functie: WethouderPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Welzijn, Wonen en Volkshuisvesting, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Bart Jaspers Faijer heeft in zijn portefeuille: Duurzaamheid: klimaat, energietransitie, water, milieu, circulaire economie, Welzijn breed (inclusief wmo / ouderen), Dierenwelzijn, Reiniging, afvalinzameling, Leefbaarheid: wonen & volkshuisvesting, Natuur- en landschapsbeleid, Economie: algemeen beleid, binnenstad, afstemming HVO, Horeca, Plattelandsvernieuwing & agrarische sector en Leefbaarheid kleine kernen.

Bart Jaspers is de 3e locoburgemeester.

Mevr. Ilona Lagas-Meijer

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2014-)
Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2014)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Vanaf 17 juli 2017 is Ilona Lagas-Meijer tijdelijk wethouder.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ilona Lagas-Meijer (VVD) 586 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2006 - 2014Mevr. Ilona Lagas-Meijer, Wethouder, VVD, gemeente Ommen

Dhr. Harry L÷wik

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Harry Lowik (CDA) 170 voorkeurstemmen.

Dhr. Gerard Marsman

Functie: RaadslidPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: oktober 2016 (2 jaar, 9 maanden in dienst)

Dhr. Gerrit Middelkamp

Functie: RaadslidPolitiek: VOV
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Gerrit Middelkamp (Volkspartij Ommen Vooruit) 30 voorkeurstemmen.

Dhr. Hilbert Moerman

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA (2014-)
Politiek leider PvdA (2014-)
Lijsttrekker PvdA (2014)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hilbert Moerman (PvdA) 310 voorkeurstemmen.

Dhr. Henri Mors

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66 (2018-)
Lijsttrekker D66 (2018)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: december 2015 (3 jaar, 8 maanden in dienst)

Dhr. Dick Remmers

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter LPO (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Dick Remmers (Lokale Partij Ommen) 60 voorkeurstemmen.

Dhr. Ko Scheele

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2006 (13 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Jongeren / Jeugdzorg, Ruimtelijke ordening , Sociale Zaken, Sport, Cultuur, Monumentaal erfgoed, Welzijn, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Ko Scheele (CDA) heeft in zijn portefeuille: Coördinatie transformatie sociaal domein (transformatieagenda inclusief Samen Doen, monitoring, participatieraad, participatie nieuw naoberschaptrajecten (met uitzondering van uitvoeringsplan mantelzorg en vrijwillige ouderen adviseurs), Jeugd(zorg) en onderwijs, Volksgezondheid / lokaal gezondheidsbeleid en sport, Kunst & Cultuur/erfgoed/monumenten, Omgevingswet (inclusief dorpsvisies en actualiseren Omgevingsplan) en Financiën.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Ko Scheele (CDA) heeft in zijn portefeuille: Coördinatie decentralisaties (participatie, AWBZ, jeugdzorg), Werk, inkomen (inclusief sociale werkvoorziening), Welzijn breed (inclusief WMO), Onderwijs, Sport, kunst / cultuur, Volksgezondheid / lokaal gezondheidsbeleid, Monumentenbeleid en Financiën (incl. financieel grondbeleid).

Ko Scheele is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Ommen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Ko Scheele (CDA) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Communicatie en promotie, Zorg en welzijn (incl. WMO), Sociale Zaken,Volksgezondheid,Kunst, cultuur, monumentenzorg, Onderwijs & sport (incl. accommodaties), Personeel & Organisatie (incl. organisatieontwikkeling, Informatie & automatisering), Project de Drieslag en verantwoordelijk voor de Dienstverlening in de gemeente Ommen.
Aanverwant:2006 - 2010Dhr. Ko Scheele, Wethouder, CDA, gemeente Meppel

Dhr. Richard Smits

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: oktober 2018 (10 maanden in dienst)