Overheid in Overijssel

Gemeente Raalte (Overijssel)

Pagina 1 van 1 (7 resultaten)

Mevr. Karin Cornelissen

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: juli 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: De gemeentesecretaris is algemeen directeur van de ambtelijke organisatie en de eerste adviseur van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast geeft Karin Cornelissen als gemeentesecretaris leiding aan de ambtenaren en is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie.

Dhr. Martijn Dadema

Functie: BurgemeesterPolitiek: GroenLinksIn dienst sinds: december 2014 (4 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Bedrijfsvoering, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Martijn Dadema (GroenLinks) heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Toezicht en handhaving, Bestuur en dienstverlening, Communicatie, Personeel en organisatie, Bedrijfsvoering en DOWR-samenwerking.

Bestuursperiode 2014-2018
Martijn Dadema (GroenLinks) heeft in zijn portefeuille: Veiligheid, Handhaving, Bestuur en Dienstverlening.

De is voorzitter van het college van en wethouders en tevens van de gemeenteraad. In het college van B&W heeft de , net als de wethouders, een eigen portefeuille. Ook heeft de een aantal eigen taken in de hoedanigheid van . Hieronder valt bijvoorbeeld het handhaven van de openbare orde. Ook staat hij aan het hoofd van de plaatselijke politie en de brandweer. De stelt jaarlijks een verslag op (burgerjaarverslag) over de kwaliteit van het bestuur en de relatie met de Raaltse burgers.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 2018 (januari) is Martijn Dadema voorzitter van VNG Overijssel. Vanaf 2016 is Martijn Dadema bestuurslid bij VNG Overijssel.

Dhr. Dennis Melenhorst

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Regionale samenwerking, Sport, Landelijk gebied / Water / Natuur, Mobiliteit, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Dennis Melenhorst heeft in zijn portefeuille: Economie, Sport, Agro & Food, Regionale Economische agenda, Mobiliteit & verkeer, Inkoop en aanbesteding.

Dennis Melenhorst is de 4e locoburgemeester.

Dhr. Frank Niens

Functie: WethouderPolitiek: Gemeentebelangen
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: juni 2014 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Milieu / Duurzaamheid / Afval, CultuurToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Frank Niens (Gemeentebelangen) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Onderwijshuisvesting, Milieu, duurzaamheid en klimaatadaptie & Cultuur.

Frank Niens is de 3e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Frank Niens (Gemeentebelangen) heeft in zijn portefeuille: Financiën, welzijn, onderwijs, milieu en duurzaamheid. Frank Niens is contactwethouder: Raalte, Laag Zuthem en Nieuw Heeten.

Frank Niens is de vierde locoburgemeester bij de gemeente Raalte.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Frank Niens (Gemeentebelangen) 194 voorkeurstemmen.
Aanverwant:1994 - 2014Dhr. Frank Niens, Raadslid, Gemeentebelangen, gemeente Raalte

Mevr. Gerria Toeter

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: juli 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Gerria Toeter heeft in haar portefeuille: Jeugdzorg, Onderwijs, Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO), Welzijn, Raalte Gezond, Minimabeleid en Schulddienstverlening.

Gerria Toeter is de 5e locoburgemeester.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2002 tot 2006 was Gerria Toeter gemeenteraadslid in Raalte.

Dhr. Jacques van Loevezijn

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: oktober 2012 (6 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Recreatie / Toerisme, Beheer / Onderhoud, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jacques van Loevezijn (CDA) heeft in zijn portefeuille: Recreatie en toerisme, Evenementen, Arbeidsmarktbeleid, Integraal beheer openbare ruimte, Klimaatadaptie en Participatiewet.

Jacques van Loevezijn is de 2e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Jacques van Loevezijn (CDA) heeft in zijn portefeuille: Economie, Participatiewet, werk en inkomen. Jacques van Loevezijn is contactwethouder van Heino en Luttenberg.

Jacques van Loevezijn is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Raalte.

Bestuursperiode 2012-2014
Wethouder Jacques van Loevezijn heeft in zijn portefeuille: Weg- en waterbouw, Verkeer en Vervoer, Riolering & Waterhuishouding, Groenbeheer, Milieu- en Bouwzaken, Rood voor rood, Plattelands­ontwikkeling/reconstructie (beleid), Economie en Bedrijven, Industrie en Middenstand, Strategische visie en Raalte 2020 en verantwoordelijk voor de Inkoop/aanbesteding in de gemeente Raalte.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jacques van Loevezijn (CDA) 354 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2007 - 2010Dhr. Jacques van Loevezijn, Raadslid, CDA Raalte, gemeente Raalte

Dhr. Wout Wagenmans

Functie: WethouderPolitiek: Gemeentebelangen
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: maart 2010 (9 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Wout Wagenmans (Gemeentebelangen) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling, Omgevingsvergunningen, Plattelandsontwikkeling, Grondbeleid, Woon- en werkomgeving en Maatschappelijk vastgoed

Wout Wagenmans is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Wout Wagenmans (Gemeentebelangen) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling, bereikbaarheid en mobiliteit, wonen / beheer en openbare ruimte. Wout Wagenmans is contactwethouder van Mariënheem en Lierderholthuis.

Wout Wagenmans is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Raalte.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Wout Wagenmans heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Grondbedrijf, Monumenten, Marktbeheer, Beheer en Onderhoud openbare ruimte en verantwoordelijk voor de Multi-functionele accommodaties in de gemeente Raalte.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Wout Wagenmans lijsttrekker voor Gemeentebelangen in de de gemeente Raalte. Wout Wagenmans heeft 1908 voorkeurstemmen.

Van 1998 tot 2010 was Wout Wagenmans raadslid in de gemeente Raalte. In 2001 ontstond de nieuwe gemeente Raalte.