Overheid in Overijssel

Gemeente Rijssen-Holten (Overijssel)

Pagina 1 van 4 (38 resultaten)

Dhr. Henk Leijendekker

Functie: Bestuursassistent / bestuurssecretariaatIn dienst sinds: april 2017 (2 jaar, 26 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot april 2017 is Henk Leijendekker plaatsvervangend raadsgriffier van Rijssen-Holten.

Dhr. Arie van Eck

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: mei 2006 (13 jaar, 26 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Arie van Eck is Gemeentesecretaris in de gemeente Rijssen-Holten.

De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W. Ook is Arie van Eck algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. Het college van B&W Rijssen-Holten worden in hun dagelijks werk bijgestaan en geadviseerd door deze overheidsbestuurder. De gemeentesecretaris is het hoofd van de ambtelijke organisatie.

2003-2006
Arie van Eck is raadsgriffier, gemeente Rijssen-Holten.

Dhr. Marc van Dijk

Functie: ManagerIn dienst sinds: januari 2000 (19 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijfsvoering, Juridische zaken, Toezicht en (integrale) handhavingToelichting: Teammanager.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2009 tot 2016 is Marc van Dijk teamleider Handhaving bij de gemeente Rijssen-Holten.
Aanverwant:2013 - 2014Dhr. Marc van Dijk, Wethouder, VVD, gemeente Lansingerland2008 - 2013Dhr. Marc van Dijk, Wethouder, VVD Wassenaar, gemeente Wassenaarheden Dhr. Marc van DIjk, Raadslid, VVD Leidschendam - Voorburg, gemeente Leidschendam-Voorburg

Dhr. Gert Veerman

Functie: GriffierIn dienst sinds: september 2016 (2 jaar, 8 maanden in dienst)

Mevr. Elly Linssen-Nijland

Functie: GriffieIn dienst sinds: juni 2003 (15 jaar, 12 maanden in dienst)

Mevr. Vera ter Mate

Functie: Juridisch medewerkerIn dienst sinds: mei 2012 (7 jaar, 24 dagen in dienst)
Toelichting: Functionaris gegevensbescherming / plaatsvervangend raadsgriffier.

Dhr. Frank van Rijk

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: september 2006 (12 jaar, 8 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:

 
Hoofd Faciliteiten / Bedrijfsvoering, gemeente Rijssen-Holten. 


Mevr. Ria Aanstoot-Stam

Functie: Griffie

Dhr. Roland Cornelissen

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Belastingen, Landelijk gebied / Water / Natuur, Cultuur, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Roland Cornelissen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Wonen (ruimtelijke ordening/bestemmingsplannen, stadsvernieuwing, centrumontwikkeling, volkshuisvesting, monumenten), Toerisme en vitaal platteland (recreatie en toerisme, platteland, beleid vrijkomende agrarische bebouwing, overige agrarische zaken, structuurplannen en gebiedsvisie, overlegorgaan Sallandse Heuvelrug, Leader), Omgevingswet (Vergunningverlening, Project Omgevingswet), Minderheden ( minderhedenbeleid, statushouders, integratie), Financiën (budgetcyclus, planning en control, belastingen, begroting/financieel beleid) en het project 'profilering en ambitie'.


Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Roland Cornelissen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Inwoners, Organisatie en Bestuur ((e-dienstverlening, informatisering)), Cultuur, sport en welzijn ((minderheden, maatschappelijk werk, ontwikkelingssamenwerking, maatschappelijke dienstverlening, vrijwilligersbeleid)), sport ((netwerkplan sport, breedtesport, sportraad, sportaccommodaties)), cultuur ((culturele activiteiten, oudheidkunde en musea)), wonen, Recreëren en Veiligheid ((ruimtelijke ordening/bestemmingsplannen, stadsvernieuwing, volkshuisvesting, monumenten, grondbedrijf, project De Kol en het project Het Opbroek)). Toerisme en vitaal platteland ((recreatie en toerisme, platteland, beleid vrijkomende agrarische bebouwing, overige agrarische zaken, structuurplannen en gebiedsvisie)) en omgevingsvergunningen (WABO).

Roland Cornelissen is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Rijssen-Holten.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Roland Cornelissen (CDA) 405 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Roland Cornelissen, Raadslid, CDA, gemeente Rijssen-Holtenheden Dhr. Roland Cornelissen, 0, CDA Overijssel, Provinciale Bestuurders Politieke Partijen

Dhr. Henk Nijkamp

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 2 dagen in dienst)