Overheid in Overijssel

Gemeente Steenwijkerland (Overijssel)

Pagina 1 van 4 (35 resultaten)

Dhr. Bert Dedden

Functie: WethouderPolitiek: Buitengewoon Leefbaar
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: januari 2016 (1 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Milieu / Duurzaamheid / Afval, Welzijn, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Bert Dedden heeft in zijn portefeuille: Volkshuisvesting, RO-algemeen, Welstand, Bestemmingsplannen kernen, Milieu, Duurzaamheid, IGSD/NWG/Participatie-transitie, Kernen- & wijkenbeleid, Stadsranden Vollenhove/Blokzijl, Maatschappelijk vastgoed. Bert Dedden is contactwethouder Cluster Weerribben van diverse gebieden (- Oldemarkt - Paasloo - Scheerwolde - Kalenberg - Wetering - Kuinre - Ossenzijl - Blankenham).

Bert Dedden is de locoburgemeester.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van januari tot en met juli 2016 vervangt Bert Dedden tijdelijk wethouder Erik Dahmen. 

Mevr. Dieke Frantzen-Boeve

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 3 maanden in dienst)
Portefeuille: Onderwijs, Welzijn, BedrijfsvoeringToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Diek Frantzen-Boeve (D66) heeft in haar portefeuille: Zorg en welzijn, Jeugdzorg, onderwijs, Dienstverlening, AWBZ-transities, bedrijfsvoering, Informatiebeveiliging. Dieke Frantzen is contactwethouder van het cluster Steenwijk, bestaand uit: Steenwijk binnenstad, De Gagels, Middenweg (Oostermeenthe / Nieuwe Gagels / Woldmeenthe), Steenwijk-Noord, Steenwijk-West, Dennenallee (Paddepoel / Kornputkwartier), Clingenborg / Beitel / Oostwijken.

Diek Frantzen is de vierde locoburgemeester bij de gemeente Steenwijkerland.
Aanverwant:2010 - 2014Mevr. Dieke Frantzen-Boeve, Raadslid, D66, gemeente Steenwijkerland

Dhr. Douwe Oosterveen

Functie: WethouderPolitiek: Christelijke Partij Burgerbelangen
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2017 (1 maand in dienst)

Dhr. Wim Brus

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Economische Zaken, Landelijk gebied / Water / NatuurToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Wim Brus (CDA) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Economie, Grondbedrijf, Bestemmingsplannen buitengebied, Landinrichting, Omgevingsvisie, Centrumontwikkeling, Steenwijk Vestingstad / streekfunctie Steenwijk stad, Eeserwold. Wim Brus is contactwethouder van het Cluster Steenwijker ommelanden, bestaand uit: Steenwijkerwold, Willemsoord, Witte Paarden, Marijenkampen, Basse, Kallenkote, Onna, Tuk, Eesveen en Zuidveen.

Wim Brus is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Steenwijkerland.
Aanverwant:2006 - 2014Dhr. Wim Brus, Raadslid, CDA, gemeente Steenwijkerland

Dhr. Rob Bats

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: september 2016 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Rob Bats heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Interbestuurlijke samenwerking,
Internationale betrekkingen, Communicatie en promotie.

Dhr. Willem Sommer

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2006 (11 jaar, 2 maanden in dienst)

Dhr. Ludwig Lassche

Functie: RaadslidPolitiek: Christelijke Partij Burgerbelangen
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 3 maanden in dienst)

Dhr. Marcel Scheringa

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter ChristenUnie
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: oktober 2012 (4 jaar, 8 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf 4 maart 2013 is gemeenteraadslid Marcel Scheringa fractievoorzitter namens de ChristenUnie in de gemeenteraad van Steenwijkerland.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Marcel Scheringa lijsttrekker voor ChristenUnie Steenwijkerland.

Dhr. Gideon Hoorn

Functie: RaadslidPolitiek: Christelijke Partij Burgerbelangen
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: september 2016 (9 maanden in dienst)

Mevr. Bertine Kuperus-Hartink

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 4 maanden in dienst)