Overheid in Overijssel

Waterschap Drents Overijsselse Delta (Overijssel)

Pagina 1 van 1 (6 resultaten)

Dhr. Breun Breunissen

Functie: Db-lidPolitiek: Bedrijven
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2019 (1 jaar, 6 dagen in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / NatuurToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Breun Breunissen heeft in de portefeuille: HWBP landelijk en individuele projecten, Regionale keringen, Muskusrattenbestrijding, Participatie en samenwerking (waterveiligheid) en Waterschapszorg * na de 1e evaluatie door het algemeen bestuur gepland juni 2020.

Dhr. Herman Odink

Functie: Db-lidPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: januari 2016 (4 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Recreatie / Toerisme, Toezicht en (integrale) handhaving, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Dagelijks Bestuurslid Herman Odink heeft in zijn portefeuille: Financiële zaken, Vergunningen, toezicht en handhaving, Grondzaken, Educatie, Waterschapserfgoed, Verbonden partijen (GBLT, Aqualysis, en Het Waterschapshuis), Participatie en samenwerking (financiën, vergunningverlening en handhaving) en Recreatie.

Bestuursperiode 2016-2019
Herman Odink heeft in zijn portefeuille: financiën, educatie, recreatie, cultuurhistorie/watererfgoed, zwemwater en ICT.

Dhr. Hans Pereboom

Functie: Db-lidPolitiek: Ongebouwd
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2016 (4 jaar, 4 maanden in dienst)
Toelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Dagelijks Bestuurslid Hans Pereboom heeft in zijn portefeuille: Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON)/Kaderrichtlijne Water (KRW), Veenweide en bodemdaling, Waterschapszorg * t/m 1e evaluatie door algemeen bestuur gepland juni 2020, Biodiversiteit, Participatie en samenwerking (watersysteem landelijk).

Bestuursperiode 2016-2019
Hans Pereboom heeft in zijn portefeuille: plaatsvervangend voorzitter calamiteiten, watersystemen, beleidsharmonisatie watersysteem, ZON, bestrijding muskusratten, inrichting, beheer en onderhoud watergangen.

Mevr. Marion Wichard

Functie: Db-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2019 (1 jaar, 6 dagen in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / NatuurToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Marion Wichard heeft in de portefeuille: Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's), Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), DuurzaamDoen, Circulair, Energietransitie / RES, Participatie en samenwerking (coördinatie kaderstellend).

Dhr. Hans Wijnen

Functie: Db-lidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: mei 2019 (1 jaar, 6 dagen in dienst)
Portefeuille: Milieu / Duurzaamheid / AfvalToelichting: Coalitieperiode 2019-2023
Hans Wijnen heeft in de portefeuille: Rivus / Fluvius, Klimaat Actief!, Internationale samenwerking, Participatie en samenwerking (stedelijk water en klimaatadaptatie), Water Raakt, Overdracht stedelijk water, Optimalisatie afvalwaterstudiesm en Overdracht kunstwerken/bruggen.

Dhr. Piet Zoon

Functie: DijkgraafIn dienst sinds: mei 2019 (1 jaar, 26 dagen in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, ICT, P&O, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerkingToelichting: Waarnemend Dijkgraaf van waterschap Drents Overijsselse Delta.

Bestuursperiode 2019-2023
Piet Zoon heeft in de portefeuille: Wettelijke taken, Watervisie (coördinatie kaderstellend), Bestuurlijke vernieuwing, Personeel en organisatie, ICT, Waterbeheersprogramma en Omgevingswet.