Overheid in Overijssel

Waterschap Drents Overijsselse Delta (Overijssel)

Pagina 2 van 4 (33 resultaten)

Dhr. André Fokt

Functie: Ab-lidPolitiek: Bedrijven
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2016 (3 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Bert Hinnen

Functie: Ab-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2016 (3 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Tjeerd Kingma

Functie: Ab-lidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2016 (3 jaar, 1 maand in dienst)

Mevr. Femmy le Clercq-Westhuis

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter AWP WDODelta Zuid (2016-)
Politiek leider AWP WDODelta Zuid
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: januari 2016 (3 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Wout Limburg

Functie: Ab-lidPolitiek: Ongebouwd
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2016 (3 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Clazinus Netjes

Functie: Ab-lidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2016 (3 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Ad Nijhuis

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2016-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2016 (3 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Herman Odink

Functie: Db-lidPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2016 (3 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2016-2019
Herman Odink heeft in zijn portefeuille: financiën, educatie, recreatie, cultuurhistorie/watererfgoed, zwemwater en ICT.

Dhr. Henk Oegema

Functie: Db-lidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: januari 2016 (3 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2016-2019
Henk Oegema heeft in zijn portefeuille: watersystemen, vergunningen en handhaving, deltaplan agrarisch waterbeheer, omgevingswet, peilbeheer en grondzaken.

Dhr. Hans Pereboom

Functie: Db-lidPolitiek: Ongebouwd
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2016 (3 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2016-2019
Hans Pereboom heeft in zijn portefeuille: plaatsvervangend voorzitter calamiteiten, watersystemen, beleidsharmonisatie watersysteem, ZON, bestrijding muskusratten, inrichting, beheer en onderhoud watergangen.