Overheid in Overijssel

Gemeente Wierden (Overijssel)

Pagina 1 van 1 (5 resultaten)

Dhr. Eric Braamhaar

Functie: WethouderPolitiek: Nieuw Enter Wierden (NEW)
Coalitie, aantal zetels: 7
Aantal stemmen: 371 in 2018In dienst sinds: mei 2018 (2 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sport, Cultuur, Welzijn, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Eric Braamhaar heeft in zijn portefeuille: Wmo, Zorg, Welzijn, Jeugd, Onderwijs, Kinderopvang, Vrijwilligers, Ouderenbeleid, Wijksaam, Sociaal Cultureel Werk, Volksgezondheid / GGD, Leerplicht en Sport.

Dhr. Johan Coes

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2018 (2 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Vergunningen, Verkeer en Vervoer, Monumentaal erfgoed, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Johan Coes heeft in zijn portefeuille: Volkshuisvesting, Grondzaken, Vergunningen, Openbare werken, Verkeer en vervoer, Leefomgeving, Ruimtelijke Ordening, Groene Metropool, Plattelandsontwikkeling, Water, Woningbouw, Monumenten, Vastgoed, Dorpsranden en Groen.

Dhr. Richard Kortenhoeven

Functie: WethouderPolitiek: Nieuw Enter Wierden (NEW)
Coalitie, aantal zetels: 7
Aantal stemmen: 256 in 2018In dienst sinds: mei 2018 (2 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Financiën, ICT, Recreatie / Toerisme, Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Richard Kortenhoeven heeft in zijn portefeuille: Financiën, Bedrijvencontacten, Kunst & cultuur, Milieu, Duurzaamheid, Afval, Handhaving, Inkoop en Aanbesteding, ICT, Economische Zaken, Recreatie & Toerisme, Asbest, Arbeidsparticipatie en Participatiewet .

Mevr. Doret Tigchelaar-van Oene

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: juni 2019 (1 jaar, 22 dagen in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Bedrijfsvoering, Integriteitsbeleid, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Welzijn, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Burgemeester Doret Tigchelaar heeft in haar portefeuille: Openbare Orde & Veiligheid, Dienstverlening, Personeel, Intergemeentelijke Samenwerking, Representatie, Communicatie, Burgerparticipatie, Burgerzaken, Bedrijfsvoering, Dierenwelzijn, Inburgering en Bestuurlijke Organisatie.

Mevr. Rita van Breugel

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: april 2020 (2 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, BedrijfsvoeringToelichting: Interim gemeentesecretaris Wierden.