Gemeente Almelo (Overijssel)

Contact gemeente Almelo

Haven Zuidzijde 30, 7607 EW ALMELO (Postbus 5100, 7600 GC ALMELO)

Tel: 0546-541111
Email: Gemeente@almelo.nl
Website: http://www.almelo.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Almelo, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Almelo. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Almelo die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Almelo).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Almelo? Neem dan een kijkje op TipAlmelo.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Almelo. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Almelo

Oppervlakte: 6.941 ha.
Aantal zetels: 35
Aantal inwoners (actueel): 74.355
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 74.355
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 73.972
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 73.155
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 73.132
Aantal burgers gemeente aug 2020: 73.175
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 72.883
Bewonersaantal mei 2018: 72.816
Aantal inwoners januari 2017: 72.479
Aantal inwoners maart 2016: 72.376
Aantal inwoners december 2015: 72.438
Aantal inwoners maart 2015: 72.300
januari 2015: 72.315
Aantal inwoners mei 2014: 72.511
januari 2014: 72.435
november 2013: 72.409
augustus 2013: 72.519
mei 2013: 72.651
2012: 72.588
Aantal inwoners jan 2010: 72.602
Aantal inwoners jan 2009: 72.428
Bevolking jan 2008: 72.287
Inwonersaantal 2007: 72.096
Inwonersaantal 2006: 72.048
Inwonersaantal 2005: 72.293
Inwonersaantal 2004: 72.227
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Overijssel

Statistieken Overijssel

Aantal inwoners: 1138571
Oppervlakte: 342000 ha.
E-mail: postbus@overijssel.nl
Website: http://www.overijssel.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Almelo? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland