Gemeente Deventer (Overijssel)

Contact gemeente Deventer

Grote Kerkhof 4, 7411 KT DEVENTER (Postbus 5000, 7400 GC DEVENTER)

Tel: 140570
Email: gemeente@deventer.nl
Website: http://www.deventer.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Deventer, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Deventer. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Deventer die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Deventer).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Deventer? Neem dan een kijkje op TipDeventer.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Deventer. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Deventer

Oppervlakte: 13.433 ha.
Aantal zetels: 39
Aantal inwoners (actueel): 102.805
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 102.805
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 101.446
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 101.236
Aantal burgers gemeente aug 2020: 100.913
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 99.941
Bewonersaantal mei 2018: 99.630
Aantal inwoners januari 2017: 99.295
Aantal inwoners maart 2016: 99.166
Aantal inwoners december 2015: 98.881
Aantal inwoners maart 2015: 98.604
januari 2015: 98.509
Aantal inwoners mei 2014: 98.510
januari 2014: 98.327
november 2013: 98.356
augustus 2013: 98.326
mei 2013: 98.465
2012: 98.887
Aantal inwoners jan 2010: 98.523
Aantal inwoners jan 2009: 97.892
Bevolking jan 2008: 97.342
Inwonersaantal 2007: 96.617
Inwonersaantal 2006: 96.540
Inwonersaantal 2005 (herindeling): 95.620
Inwonersaantal 2004: 89.142
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Overijssel

Statistieken Overijssel

Aantal inwoners: 1138571
Oppervlakte: 342000 ha.
E-mail: postbus@overijssel.nl
Website: http://www.overijssel.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Deventer? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland