Gemeente Hardenberg (Overijssel)

Contact gemeente Hardenberg

Stephanuspark 1, 7772 HZ HARDENBERG (Postbus 500, 7770 BA HARDENBERG)

Tel: 14 0523
Email: gemeente@hardenberg.nl
Website: http://www.hardenberg.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Hardenberg, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Hardenberg. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Hardenberg die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Hardenberg).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Hardenberg? Neem dan een kijkje op TipHardenberg.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Hardenberg. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Hardenberg

Oppervlakte: 31.715 ha.
Aantal zetels: 33
Aantal inwoners (actueel): 62.935
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 62.935
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 62.505
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 61.798
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 61.357
Aantal burgers gemeente aug 2020: 61.194
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 60.575
Bewonersaantal mei 2018: 60.544
Aantal inwoners januari 2017: 60.211
Aantal inwoners maart 2016: 59.796
Aantal inwoners december 2015: 59.697
Aantal inwoners maart 2015: 59.528
Aantal inwoners mei 2014: 59.689
januari 2014: 59.592
november 2013: 59.583
augustus 2013: 59.681
mei 2013: 59.703
2012: 59.342
Aantal inwoners jan 2010: 59.014
Aantal inwoners jan 2009: 58.650
Bevolking jan 2008: 58.207
Inwonersaantal 2007: 58.105
Inwonersaantal 2006: 57.909
Inwonersaantal 2005: 57.855
Inwonersaantal 2004: 57.820
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Overijssel

Statistieken Overijssel

Aantal inwoners: 1138571
Oppervlakte: 342000 ha.
E-mail: postbus@overijssel.nl
Website: http://www.overijssel.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Hardenberg? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland