Gemeente Hellendoorn (Overijssel)

Contact gemeente Hellendoorn

Willem Alexanderstraat 7, 7442 MA NIJVERDAL (Postbus 200, 7440 AE NIJVERDAL)

Tel: 0548-630000
Email: gemeentebestuur@hellendoorn.nl
Website: http://www.hellendoorn.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Hellendoorn, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Hellendoorn. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Hellendoorn die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Hellendoorn).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Hellendoorn? Neem dan een kijkje op TipHellendoorn.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Hellendoorn. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Hellendoorn

Oppervlakte: 13.899 ha.
Aantal zetels: 25
Aantal inwoners (actueel): 36.271
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 36.271
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 36.245
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 35.940
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 35.932
Aantal burgers gemeente aug 2020: 35.959
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 35.812
Bewonersaantal mei 2018: 35.792
Aantal inwoners januari 2017: 35.772
Aantal inwoners maart 2016: 35.680
Aantal inwoners december 2015: 35.650
Aantal inwoners maart 2015: 35.591
Aantal inwoners mei 2014: 35.682
januari 2014: 35.697
november 2013: 35.723
augustus 2013: 35.799
mei 2013: 35.784
2012: 35.761
Aantal inwoners jan 2010: 35.791
Aantal inwoners jan 2009: 35.846
Bevolking jan 2008: 36.059
Inwonersaantal 2007: 36.046
Inwonersaantal 2005: 36.152
Inwonersaantal 2004: 36.172
Inwonersaantal 2003: 36.105
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Overijssel

Statistieken Overijssel

Aantal inwoners: 1138571
Oppervlakte: 342000 ha.
E-mail: postbus@overijssel.nl
Website: http://www.overijssel.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Hellendoorn? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland