Gemeente Kampen (Overijssel)

Contact gemeente Kampen

Burg Berghuisplein 1, 8261 DD KAMPEN (Postbus 5009, 8260 GA KAMPEN)

Tel: 038-3392999
Email: info@kampen.nl
Website: https://www.tipkampen.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Kampen, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Kampen. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Kampen die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Kampen).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Kampen? Neem dan een kijkje op TipKampen.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Kampen. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Kampen

Oppervlakte: 16.179 ha.
Aantal zetels: 31
Aantal inwoners (actueel): 56.186
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 56.186
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 55.616
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 54.791
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 54.474
Aantal burgers gemeente aug 2020: 54.409
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 53.787
Bewonersaantal mei 2018: 53.372
Aantal inwoners januari 2017: 52.511
Aantal inwoners maart 2016: 52.040
Aantal inwoners december 2015: 51.939
Aantal inwoners maart 2015: 51.588
januari 2015: 51.429
Aantal inwoners mei 2014: 51.278
januari 2014: 51.069
november 2013: 51.078
augustus 2013: 51.045
mei 2013: 50.991
2012: 50.477
Aantal inwoners jan 2010: 50.051
Aantal inwoners jan 2009: 49.860
Bevolking jan 2008: 49.385
Inwonersaantal 2007: 49.359
Inwonersaantal 2006: 49.295
Inwonersaantal 2005: 48.980
Inwonersaantal 2004: 48.949
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Overijssel

Statistieken Overijssel

Aantal inwoners: 1138571
Oppervlakte: 342000 ha.
E-mail: postbus@overijssel.nl
Website: http://www.overijssel.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Kampen? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland