Gemeente Olst-Wijhe (Overijssel)

Contact gemeente Olst-Wijhe

Jan Schamhartstraat 5b, 8121 CM OLST (Postbus 23, 8130 AA WIJHE)

Tel: 140570 (+31-570568080)
Email: gemeente@olst-wijhe.nl
Website: https://www.tipsalland.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Olst-Wijhe, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Olst-Wijhe. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Olst-Wijhe die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Olst-Wijhe).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Olst-Wijhe? Neem dan een kijkje op TipSalland.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Olst-Wijhe. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Olst-Wijhe

Oppervlakte: 11.837 ha.
Aantal zetels: 17
Aantal inwoners (actueel): 18.843
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 18.843
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 18.681
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 18.496
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 18.361
Aantal burgers gemeente aug 2020: 18.300
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 18.069
Bewonersaantal mei 2018: 18.002
Aantal inwoners januari 2017: 17.957
Aantal inwoners maart 2016: 17.912
Aantal inwoners december 2015: 17.884
Aantal inwoners maart 2015: 17.851
Aantal inwoners mei 2014: 17.792
januari 2014: 17.760
november 2013: 17.798
augustus 2013: 17.799
mei 2013: 17.797
2012: 17.479
Aantal inwoners jan 2010: 17.540
Aantal inwoners jan 2009: 17.482
Bevolking jan 2008: 17.334
Inwonersaantal 2007: 17.327
Inwonersaantal 2006: 17.247
Inwonersaantal 2005: 17.079
Inwonersaantal 2004: 17.035
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Overijssel

Statistieken Overijssel

Aantal inwoners: 1138571
Oppervlakte: 342000 ha.
E-mail: postbus@overijssel.nl
Website: http://www.overijssel.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Olst-Wijhe? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland