Gemeente Raalte (Overijssel)

Contact gemeente Raalte

Zwolsestraat 16, 8101 AC RAALTE (Postbus 140, 8100 AC RAALTE)

Tel: 0572-347799
Email: info@raalte.nl
Website: https://www.tipsalland.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Raalte, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Raalte. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Raalte die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Raalte).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Raalte? Neem dan een kijkje op TipSalland.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Raalte. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Raalte

Oppervlakte: 17.229 ha.
Aantal zetels: 25
Aantal inwoners (actueel): 38.364
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 38.364
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 38.498
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 38.140
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 37.911
Aantal burgers gemeente aug 2020: 37.782
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 37.512
Bewonersaantal mei 2018: 37.264
Aantal inwoners januari 2017: 36.907
Aantal inwoners maart 2016: 36.799
Aantal inwoners december 2015: 36.697
Aantal inwoners maart 2015: 36.550
Aantal inwoners mei 2014: 36.570
januari 2014: 36.526
november 2013: 36.510
augustus 2013: 36.489
mei 2013: 36.478
2012: 36.730
Aantal inwoners jan 2010: 36.796
Aantal inwoners jan 2009: 36.891
Bevolking jan 2008: 37.030
Inwonersaantal 2007: 37.311
Inwonersaantal 2006: 37.259
Inwonersaantal 2005: 37.206
Inwonersaantal 2004: 37.144
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Overijssel

Statistieken Overijssel

Aantal inwoners: 1138571
Oppervlakte: 342000 ha.
E-mail: postbus@overijssel.nl
Website: http://www.overijssel.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Raalte? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland