Gemeente Rijssen-Holten (Overijssel)

Contact gemeente Rijssen-Holten

Schild 1, 7461 DD RIJSSEN (Postbus 244, 7460 AE RIJSSEN)

Tel: 0548-854854
Email: gemeente@rijssen-holten.nl
Website: http://www.rijssen-holten.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Rijssen-Holten, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Rijssen-Holten. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Rijssen-Holten die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Rijssen-Holten).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Rijssen-Holten? Neem dan een kijkje op TipRijssen-Holten.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Rijssen-Holten. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Rijssen-Holten

Oppervlakte: 9.438 ha.
Aantal zetels: 25
Aantal inwoners (actueel): 38.676
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 38.676
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 38.494
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 38.231
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 38.204
Aantal burgers gemeente aug 2020: 38.227
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 38.296
Bewonersaantal mei 2018: 38.108
Aantal inwoners januari 2017: 37.983
Aantal inwoners maart 2016: 37.896
Aantal inwoners december 2015: 37.873
Aantal inwoners maart 2015: 37.848
Aantal inwoners mei 2014: 37.689
januari 2014: 37.696
november 2013: 37.667
augustus 2013: 37.718
mei 2013: 37.650
2012: 37.467
Aantal inwoners jan 2010: 37.080
Aantal inwoners jan 2009: 36.787
Bevolking jan 2008: 36.667
Inwonersaantal 2007: 36.584
Inwonersaantal 2006: 36.417
Inwonersaantal 2005: 36.362
Inwonersaantal 2004: 36.170
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Overijssel

Statistieken Overijssel

Aantal inwoners: 1138571
Oppervlakte: 342000 ha.
E-mail: postbus@overijssel.nl
Website: http://www.overijssel.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Rijssen-Holten? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland