Gemeente Twenterand (Overijssel)

Contact gemeente Twenterand

Manitobaplein 1, 7671 GS VRIEZENVEEN (Postbus 67, 7670 AB VRIEZENVEEN)

Tel: 0546-840840
Email: info@twenterand.nl
Website: http://www.twenterand.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Twenterand, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Twenterand. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Twenterand die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Twenterand).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Twenterand? Neem dan een kijkje op TipTwenterand.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Twenterand. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Twenterand

Oppervlakte: 10.814 ha.
Aantal zetels: 23
Aantal inwoners (actueel): 34.071
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 34.071
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 33.865
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 33.718
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 33.699
Aantal burgers gemeente aug 2020: 33.729
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 33.785
Bewonersaantal mei 2018: 33.807
Aantal inwoners januari 2017: 33.845
Aantal inwoners maart 2016: 33.926
Aantal inwoners december 2015: 33.848
Aantal inwoners maart 2015: 33.900
Aantal inwoners mei 2014: 33.921
januari 2014: 33.939
november 2013: 33.922
augustus 2013: 33.915
mei 2013: 33.944
2012: 33.795
Aantal inwoners jan 2010: 33.580
Aantal inwoners jan 2009: 33.605
Bevolking jan 2008: 33.461
Inwonersaantal 2007: 33.461
Inwonersaantal 2006: 33.438
Inwonersaantal 2005: 33.549
Inwonersaantal 2004: 33.493
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Overijssel

Statistieken Overijssel

Aantal inwoners: 1138571
Oppervlakte: 342000 ha.
E-mail: postbus@overijssel.nl
Website: http://www.overijssel.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Twenterand? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland