Gemeente Wierden (Overijssel)

Contact gemeente Wierden

Pouliestraat 3, 7642 EB WIERDEN (Postbus 43, 7640 AA WIERDEN)

Tel: 0546-580800
Email: gemeente@wierden.nl
Website: http://www.wierden.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Wierden, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Wierden. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Wierden die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Wierden).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Wierden? Neem dan een kijkje op TipWierden.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Wierden. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Wierden

Oppervlakte: 9.539 ha.
Aantal zetels: 19
Aantal inwoners (actueel): 24.929
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 24.929
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 24.867
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 24.643
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 24.538
Aantal burgers gemeente aug 2020: 24.474
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 24.345
Bewonersaantal mei 2018: 24.303
Aantal inwoners januari 2017: 24.225
Aantal inwoners maart 2016: 23.966
Aantal inwoners december 2015: 23.954
Aantal inwoners maart 2015: 23.855
Aantal inwoners mei 2014: 23.932
januari 2014: 23.906
november 2013: 23.912
augustus 2013: 23.878
mei 2013: 23.866
2012: 23.696
Aantal inwoners jan 2010: 23.447
Aantal inwoners jan 2009: 23.467
Bevolking jan 2008: 23.365
Inwonersaantal 2007: 23.439
Inwonersaantal 2006: 23.540
Inwonersaantal 2005: 23.493
Inwonersaantal 2004: 23.343
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Overijssel

Statistieken Overijssel

Aantal inwoners: 1138571
Oppervlakte: 342000 ha.
E-mail: postbus@overijssel.nl
Website: http://www.overijssel.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Wierden? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland